HomeZahraničníCovidové vakcíny jsou nebezpečnější než samotná nemoc. Ničí lidský imunitní systém.

Covidové vakcíny jsou nebezpečnější než samotná nemoc. Ničí lidský imunitní systém.

-

, , , , , , , , ,

Bezpečnost a účinnost. To byla hlavní mantra při urychleném zavádění covid vakcín, přestože nebyly dostatečně a podle dosavadních platných vědeckých postupů testované. Výhrady ze strany (až do té doby) uznávaných odborníků [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] byly bez pardonu smetené ze stolu, a covidoví fanatici vykročili po cestě k očkovací nirváně.

To nás dovedlo až do těžko uvěřitelné situace, kdy nejnovější boostery nebyly už ani testovány na lidech, pro jejich schválení stačila „studie“ na osmi myších. Co bude příště?

Není žádným překvapením, že tyto experimentální koktejly pro modifikaci genů poškozují imunitní systém lidí, protože nikdy nebyly řádně testované na bezpečnost.

Zatímco vládní úředníci a mainstreamová média nabádají očkované, aby si aplikovali druhý takzvaný „bivalentní“ booster, který je údajně zaměřen na variantu Omicron, ukázalo se, že tato látka nebyla testována na lidech. A jediný pokus na zvířatech, který byl proveden, zahrnoval osm myší.

„Nebylo to prokázáno klinickým hodnocením, protože nemáme čas na provedení klinického hodnocení, protože potřebujeme vakcínu dostat ven hned, protože taková situace je po celém světě a určitě ve Spojených státech.“ vysvětlila v rozhovoru ředitelka CDC Rochelle Walensky. Také uvedla, že boostery musí být urychleny, aby správně fungovaly. Zpoždění by potenciálně způsobilo, že záběry budou „zastaralé“, protože by se vytvořily nové varianty, tvrdí .

Nová studie provedená vědci z Harvardu a Johns Hopkins University, která je v současné době v předtištěné verzi, odhaluje, že vakcíny proti COVID-19 byly až 98krát horší než samotný virus. Studie kritizuje požadavek na přeočkování pro americké univerzitní studenty a v abstraktu uvádí: „Pomocí CDC a údajů o nežádoucích účincích hlášených jsme zjistili, že přeočkování může způsobit čisté očekávané poškození: na základě hospitalizace COVID-19 u dříve neinfikovaných u mladých dospělých očekáváme 18 až 98 závažných nežádoucích příhod, včetně 1,7 až 3,0 případů myokarditidy spojené s přeočkováním u mužů a 1 373 až 3 234 případů reaktogenity stupně ≥ 3, které narušují každodenní aktivity“.

Jak bylo poprvé uvedeno v Epoch Times, CDC poskytlo nepravdivé informace týkající se sledování nežádoucích účinků způsobených vakcínami. Walensky zároveň připouští, že mezi mRNA vakcínami a myokarditidou existuje kauzální vztah.

V dopise ze dne 2. září 2022 od ředitelky CDC Rochelle Walensky senátorovi Ronu Johnsonovi ředitelka uvádí, že „CDC soustavně provádí rozsáhlý sběr a analýzu dat, aby odhalila potenciální nepříznivé události a bezpečnostní signály, a poté tyto informace sděluje veřejnosti. Zaměstnanci VAERS například provedli hodnocení, která ukázala, že existují příčinné souvislosti mezi trombózou se syndromem trombocytopenie a vakcínou proti COVID-19 od společnosti Janssen a mezi myokarditidou a očkováním proti COVID-19 mRNA. Ve stejném dopise Walensky také uvádí, že CDC v roce 2021 vůbec neanalyzovalo určité typy hlášení nežádoucích účinků, přestože dříve uvedlo, že toto sledování zahájilo v únoru téhož roku. [zdroj]

Covidové mRNA vakcíny ničí imunitu nejen proti covidu.

V rozsáhlé observační studii autoři sledovali téměř 900 tisíc dětí ve věku 5–11 let v Severní Karolíně. Asi 270 tisíc dětí (30.8%) bylo očkováno alespoň jednou dávkou mRNA vakcíny firmy Pfizer v období mezi 1. listopadem 2021 a 3. červnem 2022. Přibližně 190 tisíc dětí reportovalo positivní test na infekci koronavirem v období mezi 11. březnem 2020 a 3. červnem 2022. Autoři sledovali časový průběh účinnosti vakcíny (proti nákaze) a účinnosti předchozího prodělání infekce. Mám mnoho výhrad k použitým matematickým metodám, ale pro účely tohoto textu je všechny spolknu a budu prostě předpokládat, že presentované grafy alespoň kvalitativně odrážejí realitu.

Výsledky jsou více než fascinující. Graf A ukazuje rychlý pokles účinnosti vakcín na pozadí průběhu tří vln epidemie. Na tom není nic zvláštního, po roce lživých prohlášení všemožných „follow the science“ autorit už jsme si všichni všimli, že účinnost vakcín klesá po několika měsících do záporných hodnot. To je jedna ze zvláštností této vakcíny – činí vás více náchylnými k infekci.

Graf B ukazuje, že tento pokles účinnosti do záporných hodnot je velmi překvapivě nezávislý na předchozím prodělání infekce. Po necelém půlroce jsou očkované děti více náchylné k infekci než neočkované, a to nezávisle na tom, jestli již infekci prodělaly, či nikoliv.

Úžas ovšem vyvolá pohled na druhou dvojici obrázků. Graf C totiž ukazuje, že u neočkovaných dětí přirozená imunita funguje bezvadně a předchozí prodělání nemoci poskytuje sice klesající, ale trvale kladnou ochranu proti všem variantám. Ovšem graf D ukazuje, že pro očkované děti tohle zdaleka neplatí. U očkovaných dětí imunita získaná předchozím proděláním velmi rychle klesá až k nule (a možná i dál, to nám ovšem autoři neukázali).

Je několik možností, jak výše citované grafy vysvětlit:

1. Jde o nějaké nedorozumění, autoři mají v metodice chyby, grafy neodpovídají skutečnosti. Možná by bylo lepší, kdyby místo fancy Coxových modelů s náhodnými procesy a splajny všeho druhu prostě zobrazili surová data, případně zhlazená klouzavým průměrem. Vůbec bych se nedivil, kdyby tohle vysvětlení bylo správné, v NEJMu za poslední dva roky vyšly i horší věci.

2. Antivaxeři, dezinformátoři a šiřitelé fake news ihned přišli s interpretací, že data jsou konsistentní s hypotézou, že vakcína poškozuje imunitní systém. Tedy nejen, že vakcína funguje naopak (zvyšuje riziko infekce), ale ještě maže ochranný efekt přirozené imunity. Řečeno ještě více polopatě – kdo infekci prodělal, tak je docela dobře chráněn, až do doby, kdy se nechá naočkovat, čímž tu ochranu zase smaže. Tato interpretace je navíc konsistentní s pozorovaným nárůstem jiných infekčních onemocnění po očkování (pásové opary, hepatitidy apod.). Autor tohoto článku emocionálně zcela neutrálně konstatuje, že výše citované grafy s touto hypotézou skutečně konsistentní jsou.

3. V rámci vyváženosti (kterou jsem se naučil v České televizi) ale navrhuji i jinou hypotézu: Je možné, že mezi očkovanými jsou nadrepresentované děti s oslabenou imunitou. Je možné, že rodiče umějí stav imunity svých dětí nějak odhadnout a preferenčně pošlou na očkování ty slabší. Ty by mohly vysvětlovat rozdíl mezi grafy C a D. Také by to vysvětlovalo zdánlivě zápornou účinnost vakcíny – očkované děti jsou zrovna ty náchylnější k infekci.

Perlička na závěr. Víte, jak výše uvedenou studii interpretují samotní autoři?

„The rapid decline in protection against omicron infection that was conferred by vaccination and previous infection provides support for booster vaccination.“ [zdroj]

Pomocí statistického modelování, které se pečlivě přizpůsobuje matoucím faktorům, jako jsou základní zdravotní stavy, vědci zjistili, že injekce selžou poměrně rychle po injekci a nakonec sežerou imunitu podobným způsobem jako AIDS. Proto se mnozí nyní odkazují na postinjekční imunitní degradaci podobnou AIDS, které dali zkratku VAIDS.

Injekce nejenže neposkytly ochranu dětem po několika krátkých měsících, ale také zanechaly děti v celkově horším imunitním stavu. (Související: Přirozená imunita, nikoli „imunita vyvolaná vakcínou“, je cesta k dlouhodobému zdraví.)

Autoři studie napsali, že i když se zdá, že injekce covidu „poskytují značnou imunitu proti infekci Omicron“, činí tak pouze několik měsíců, pokud je to tak (prý). Poté injekce vedou k „rychlému poklesu ochrany“, který nakonec obrátí imunitní systém proti sobě.

Neočkovaní si zachovávají ochranu před předchozí infekcí, ale očkovaní skončí s negativní účinností, i když byli dříve infikováni. To znamená, že vakcíny zřejmě ničí přirozenou imunitu člověka a zanechávají ho zranitelnějším vůči infekci, než byl dříve.

Studie NEJM prokazuje skutečnost, že injekce covidu poškozují vrozenou imunitu proti covidu, ale co ostatní patogeny?

Vakcíny mRNA proti covidu poškozují adaptivní imunitu i proti jiným nemocem.

Studie publikovaná na bioRxiv (The Preprint Server for Biology), odhaluje, že injekce mRNA obecně poškozují jak vrozenou, tak adaptivní imunitu, bez ohledu na onemocnění.

Studie popisuje očkování proti Fauciho chřipce jako „vysoce zánětlivé“ s „dlouhým poločasem in vivo“ a zdůrazňuje, že spike proteiny mRNA způsobují chronický zánět, o kterém by někteří tvrdili, že je základní příčinou všech nemocí a poškození zdraví, které způsobují – včetně předčasné smrti.

„Zjistili jsme, že pre-expozice mRNA-LNP nebo samotným LNP vedla k dlouhodobé inhibici adaptivních imunitních reakcí, které bylo možné překonat pomocí standardních adjuvans,“ vysvětluje studie.

Jednou z nemocí, na které se konkrétně zaměřovalo, byla Candida albicans. Bylo zjištěno, že injekce Covid snižují odolnost vůči tomuto plísňovému onemocnění, což vede k „obecnému snížení procenta krevních neutrofilů“.

„Shrnuto, vakcinační platforma mRNA-LNP vyvolává dlouhodobé neočekávané imunologické změny ovlivňující jak adaptivní imunitní reakce, tak heterologní ochranu proti infekcím,“ uzavřela tato studie.

V sekci komentářů někdo poznamenal, že není žádným překvapením, že tyto experimentální koktejly pro modifikaci genů poškozují imunitní systém lidí, protože nikdy nebyly ani testovány na bezpečnost.

„Jejich strach, že narušili imunitní systém lidí, a proto je musí dál bodat, je jediným ‚pozitivním‘ vysvětlením, proč do lidí dál pumpují tento jed.“

„Toto je území pro zločinnou nedbalost.“ Právníci a soudci se nakonec probudí ze svého transu – mnozí z nich a jejich rodina byli naočkováni, mnozí z nich si nakonec dají 2 a 2 dohromady – následné rozmělnění zdravotnických úřadů a „vědců“, kteří to spáchali, bude epické. A ono to přijde.“

Jak se manipuluje s daty, aby to vypadalo, že neočkovaní více umírají.

Rozhovor s Normanem Fentonem o tom, jak se manipuluje s údaji tak, aby to vypadalo, že neočkovaní umírají více než očkovaní. Norman E. Fenton je britský matematik, profesor řízení informací o rizicích na Queen Mary University of London. Je také ředitelem společnosti Agena, která se specializuje na řízení rizik pro kritické systémy.

Lidé očkovaní proti covidu, mají 4x vyšší pravděpodobnost, že onemocní.

Bývalý člen týmu Eastern Ontario Covid Response Team, Dr. Chris Alan Shoemaker, mluvil k tisícům lidí na Parliament Hill v Ottawě o smrtelných nebezpečích experimentálních injekcí mRNA Covid. Dr Shoemaker je licencovaný lékař z Ontaria se 45 lety zkušeností, pracoval v urgentní medicíně, rodinné praxi a na vojenských základnách. V letech 2020–2022 pracoval v přímé péči o pacienty na West Ottawa Covid Care Clinic a byl součástí týmu Eastern Ontario Response Team pro Covid-19.

Jeho zkušenost s vakcínami ho přesvědčila, že „vakcína je toxičtější verzí než virus. Je toxičtější, škodlivější a smrtelnější, většinou z dlouhodobého hlediska, protože poškozuje T buňky,“ vysvětluje.

„Vaše T buňky jsou důležitou součástí vašeho imunitního systému v boji proti virům a rakovině. Zabije vás to rychle nebo pomalu.“

Dr Shoemaker, který cestoval do Ottawy na víkendovou demonstraci z Londýna v Ontariu, vyzývá kanadskou vládu, aby zastavila veškeré očkování dětí proti Covidu.

„Držte své jehly dál od našich dětí. Lékařská fakta jsou nesporná. Tyto vakcíny dětem vůbec nepomáhají. Dvě z 1000 dětí na ni do roka zemřou. Chcete, aby vaše dítě bylo jedním z těch dvou, které zemřou?

Zdá se také, že vakcíny proti Covidu zabíjejí mladé lékaře v rekordním počtu. V posledních týdnech zemřelo v Kanadě 38 mladých lékařů. „Mnoho z nich zemřelo do deseti dnů po čtvrtém očkování. Prostě dodrželi pravidla. Byli to dobří lidé,“ řekl Dr. Shoemaker.

„Vakcíny zvyšují čtyřnásobně pravděpodobnost nákazy Covidem. Za posledních osm měsíců bylo plně proočkovaných 95 procent lidí na jednotce intenzivní péče. Očkovaní byli poškozeni. Váš imunitní systém bude poškozen. Přestaňte si ničit imunitní systém. Pandemii jen zhoršujete.“

A zabíjí i děti. Britský úřad národní statistiky nedávno vydal zprávu, která ukazuje, jak hrozný dopad má vakcína na děti. Po prozkoumání prvních osmi měsíců očkování dětí se doufalo, že dojde k 10% snížení úmrtí. Zjistili opak. Dr Shoemaker zjistil, že dvakrát očkované děti zemřely o 5200% častěji než děti neočkované.

„U vašeho 10-14letého dítěte se nyní ukázalo, že má 100krát vyšší pravděpodobnost, že zemře v následujících šesti měsících, než neočkované dítě. To je děsivé číslo.“

Dr Shoemaker také porovnal čísla Covid v Jižní Africe, kde je proočkovanost pouze šest procent a onemocnění Covid je minimální, s těmi v Izraeli a na Novém Zélandu, kde je proočkovanost extrémně vysoká, nemocnost roste a u očkovaných vzniká syndrom imunodeficience.

„Je to všechno svinstvo. Jsou tam špatné věci. Toxicita tohoto přípravku vstříknutého do vašich paží je 100krát horší než toxicita viru. Injekce jdou přímo do krevního řečiště, kostní dřeně, mozku, srdečního svalu, vaječníků a varlat.“

Dr. Shoemaker poukazuje na zvýšenou produkci bílkovin u očkovaných jako trvalé riziko.

„Vliv na celkový imunitní systém je špatný- Skutečnost, že po čtyřech injekcích se váš imunitní systém proměnil v prach – to není dobré pro vaši dlouhověkost. V podstatě to znamená, že z padesátiletých jsou sedmdesátníci. Padesátiletí lidé budou umírat stejným tempem jako neočkovaní lidé ve věku 70 let.“

To už potvrzují pohřební ústavy po celém světě. Nedávné zprávy balzamovače Richarda Hirschmana z Alabamy ukazují, že průměrný věk úmrtí klesá a on a jeho kolegové nacházejí bizarní, kalcifikované sraženiny tvořící se v žilách a tepnách očkovaných pacientů.

„Před účinky těchto vakcín nebyly takové sraženiny v lidských tepnách nikdy nalezeny. Tyto proteinové sraženiny, proteinové ucpávky, nebyly nikdy nalezeny v lidských tepnách za posledních 100 let. Stává se to tedy pouze v tepnách očkovaných lidí. A to platí teprve od dubna, května a června 2021. Lidé umírají na něco, co se v nich šíří. A šíří se to, protože tělo na vakcínu reaguje.“

Ve svém strašidelném projevu na Parliament Hill se Dr. Shoemaker dotkl nebezpečí vakcíny pro těhotné ženy, naprosté toxické zátěže, kterou každá vakcína přináší – 40 bilionů vláken mRNA – a normalizace myokarditidy, syndromu náhlého úmrtí dospělých a řady dalších nemocí u jinak zdravých lidí. Hovořil o záměrném potlačení účinné, bezpečné léčby ivermektinem a obrátil se přímo na vládu.

„Přestaňte věřit vládě. Krmí vás lží. Udržují mýtus. Nedělají to pro vaše bezpečí.“

Vakcíny jsou smrtelné pro lidi, jak z krátkodobého, tak z dlouhodobého hlediska. Musím říci našemu premiérovi panu Trudeauovi: zakažte prosím tato očkování v Kanadě, stejně jako byla zakázána v Dánsku. Udělejte to do 1. října a zachraňte životy některých kanadských dětí. Zabíjíte děti v Kanadě tím, že jim vnucujete tyto vakcíny.“ [zdroj]

Zdroje a další informace:

Vaccine Narrative Collapses as Harvard Study Shows Jab More Dangerous than COVID

Jak se manipuluje s daty, aby to vypadalo, že neočkovaní více umírají

Je to bílý!

Smíš se ptát – Jak přesný je odhad počtu „očkováním zachráněných osob“?

Očkování mladých lidí je neetické – výsledky risk-benefit analýzy očkování proti covid-19 u amerických vysokoškoláků

Eight boosted mice: Critics pan FDA for preelection Omicron jab approval based on irrelevant data

CDC Director Admits Agency Gave False Information on COVID-19 Vaccine Safety Monitoring

Kanadský lékař: Lidé, kteří jsou očkováni proti Covid, mají 4x vyšší pravděpodobnost, že onemocní (video)

Šéf americké agentury CDC připouští, že uvedli nepravdivé informace o sledování bezpečnosti vakcín

Skandál: Pfizer navrhl schvalovací studii pro očkování, BioNTech byl spoluautorem

Vědci z Harvardu a Johnse Hopkinse zjistili, že vakcíny proti Covid-19 jsou 98krát horší než virus

COVID-19 Vaccine Boosters for Young Adults: A Risk-Benefit Assessment and Five Ethical Arguments against Mandates at Universities

Covid-19: Researcher blows the whistle on data integrity issues in Pfizer’s vaccine trial

“Ethically Unjustifiable” – Scientists from Harvard & Johns Hopkins Found Covid-19 Vaccines 98 Times Worse Than the Virus

Effects of Vaccination and Previous Infection on Omicron Infections in Children

Covid Vaccine Destroys Natural Immunity, NEJM Study Shows

Pre-exposure to mRNA-LNP inhibits adaptive immune responses and alters innate immune fitness in an inheritable fashion

NEJM study confirms that covid jabs destroy natural immunity

Vaccine Damage News

Skutečné výsledky studie covid vakcín Pfizer. Očkování přináší víc škody než užitku.

Byla vyhlášena mezinárodní zdravotní krize kvůli bezprecedentní míře úmrtí po covidových vakcínách.

0 0 hlasy
Article Rating
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Nejčtenější

0
Budu rád za vaše názory, prosím komentujte.x
Přejít k navigační liště