HomeZahraničníInjekce proti covidu způsobují téměř úplný kolaps imunity VAIDS.

Injekce proti covidu způsobují téměř úplný kolaps imunity VAIDS.

-

, , , , ,

Bezpečnostní profil mRNA vakcín je katastrofální. Potvrzují to aktuálně získaná oficiální data o krátkodobých nežádoucích účincích. To by mělo vést k okamžitému zastavení očkování mRNA vakcínami po celém světě a zahájení vyšetřování zcela bezprecedentního selhání regulačních orgánů.

Časovanou bombou jsou dlouhodobé účinky covid „očkování“. I přes ujišťování fact checkerů, že něco takového jako vakcínou způsobené selhání imunity VAIDS (syndrom získaného selhání imunity vyvolaný vakcínou) neexistuje, jsou k dispozici data prokazující přesný opak. „Vakcíny“ tlačí imunitní systém až za hranu, což způsobuje téměř totální kolaps imunitní funkce.

Nedávno zveřejněná čínská studie ukazuje, že u myší došlo k téměř úplnému kolapsu imunitního systému po čtyřech a více covid injekcích. Vědci zjistili, že myši, které dostaly více než čtyři mRNA covid vakcíny, se zhroutily ve schopnosti bojovat s koronavirem.

Poškození se rozšířilo přes protilátky, přední linii obrany imunitního systému proti virům a bakteriím, na T-buňky, které tvoří klíčovou zálohu. Zjištění prokazují potenciální rizika s nepřetržitým používáním posilovačů vakcín proti SARS-CoV-2, což poskytuje okamžité důsledky pro globální strategie posílení očkování proti COVID-19. Ochranné účinky humorální imunity a buněčné imunity vytvořené konvenční imunizací byly oba hluboce narušeny během prodlouženého vakcinačního cyklu.

Spisovatel a bývalý reportér New York Times Alex Berenson říká, že má k dispozici důkazy ze studie, která ukazuje, že covidové „posilovací“ vakcíny tlačí imunitní systém za okraj, což způsobuje téměř totální kolaps imunitní funkce. Alex Berenson o tom informoval na Substacku.

Covidové vakcíny jsou nebezpečnější než samotná nemoc. Ničí lidský imunitní systém.

Očkování proti covidu natrvalo ničí imunitní systém.

V sérii tweetů Berenson napsal, že na základě zjištění studie by již žádné další posilovací dávky neměly jít do žádné zbraně.

(související: zde je další důkaz, že injekce covidu způsobují AIDS)

„Posilovače musí být okamžitě zastaveny.“ ZASTAVENO. IHNED. Stack přichází,“ napsal Berenson s odkazem na svůj blog Substack. „Je tu nový papír.“ Je to špatné. Jak špatné? Zatím jsem to ukázal dvěma lékařům. Jeden řekl, že „měl záchvat“, když to četl. Ten druhý řekl něco horšího.“

Studie pochází z Číny, odkud, jak se mnozí domnívají, Wuhanský koronavirus (Covid-19) pochází. Ukazuje, že po čtvrté injekci – což znamená po dvou primárních injekcích a dvou následných posilovacích injekcích – je imunitní systém člověka do značné míry poškozen.

Shrnutí studie vysvětluje, že navzdory celosvětové masové očkovací kampani nemají injekce žádnou známou účinnost a jejich „potenciální nepříznivé účinky zůstávají do značné míry neznámé“. To samo o sobě naznačuje, že tyto injekce by neměl dostávat nikdo.

Vzhledem k tomu, že mnozí to již „očkovali“, vědci se rozhodli porovnat humorální a buněčné imunitní reakce prodlouženého průběhu posilovačů vakcín RBD (Receptor-binding domain) na myším modelu. Zde je to, co našli:

„Vícenásobné boostery vakcíny po konvenční vakcinaci významně snížily titry RBD-specifických protilátek a sérovou neutralizační účinnost proti variantám Delta a Omicron a hluboce narušily aktivaci CD4+ a CD8+T buněk a zvýšily expresi PD-1 a LAG-3 v těchto T buňky.”

„Potvrdili jsme, že prodloužené očkování pomocí posilovačů RBD převrátilo ochranné imunitní vzpomínky podporou adaptivní imunitní tolerance. Naše zjištění prokazují potenciální rizika při nepřetržitém používání posilovačů vakcín proti SARS-CoV-2, což má bezprostřední důsledky pro globální strategie posílení očkování proti COVID-19.

Zase lhali: Imunita je lepší než vakcína, přiznal Pfizer i Fauci, myokarditida a ADE jsou riziko.

Očkování proti covidu čtyřikrát nebo vícekrát vede k téměř úplnému kolapsu imunitního systému.

Neočkovaný imunitní systém je naprogramován tak, aby odvracel nemoci prostřednictvím vrozené imunity. Při přirozené expozici patogenu se přirozená imunita naučí adaptovat a vytvoří odpovídající úroveň adaptivní imunity.

Covidové injekce na základě těchto zjištění poškozuje přirozenou imunitní funkci. Zasahují do vrozené adaptivní imunitní rovnováhy, takže hostitel je náchylnější k infekci – což je v rozporu se vším, co nám o těchto injekcích řekly „autority“.

Poškození způsobené injekcemi covidu sahá daleko za pouhé protilátky, které fungují jako přední obrana imunitního systému proti virům a bakteriím. Dochází také k poškození T-buněk, které slouží jako záloha protilátek – zdánlivě bez schopnosti opravy.

Studie byla publikována bez velkých fanfár 22. prosince 2022 v recenzovaném časopise iScience. Jednoznačně to ukazuje, jak uvádí Berenson, že boostery na covid – a vlastně všechny injekce na covid – jsou rozsudkem smrti pro imunitní systém člověka.

„Zjistili jsme, že ochranné účinky humorální imunity a buněčné imunity vytvořené konvenční imunizací byly oba hluboce narušeny během prodloužené vakcinace,“ připustili autoři studie.

I když byly myši použity jako testovací subjekty místo lidí, vědci dodali, že zvířata byla geneticky pozměněna, „aby přesně modelovala lidskou reakci na koronavirus“, a nesla „hluboce podobnosti s lidmi v reakci na infekce SARS-CoV-2“.

Vaše imunita je lepší než naše vakcína, přiznal Bill Gates. Nová pandemie bude horší.

U alarmujícího počtu očkovaných proti covidu se rozvíjí AIDS.

Německá vláda připustila, že u „alarmujícího počtu“ očkovaných lidí se rozvíjejí „příznaky podobné AIDS“.

Podle nových údajů zveřejněných německými úřady zaznamenalo Německo v roce 2022 více než 102 tisíc úmrtí, což je 276% nárůst nadměrných úmrtí zaznamenaných v roce 2020. Vláda zveřejnila data v lednu 2022, kdy začaly narůstat obavy o účinnost vakcíny COVID-19.

Údaje naznačují, že u většiny jedinců, kteří byli plně očkovaní, se do konce měsíce rozvine plně rozvinutý syndrom získané imunodeficience vyvolaný vakcínou VAIDS (Vaccine-Acquired Immune Deficiency Syndrome).

Dále data potvrdila, že imunitní systém plně očkovaných osob již degradoval v průměru na mínus 87%.

V Německu v té době bylo podle statistiky 70,53% plně naočkovaných, 2,97% částečně naočkovaných a 26,5% neočkovaných

Takže neočkovaní měli 186 případů z 26,5% populace. Zatímco plně proočkovaní měli 4020 případů ze 70,53% populace.

Incidence očkovaných případů Omicron byla tedy 57 na 1 procento populace (830 000 je 1% z 83 milionů německé populace). Zatímco výskyt neočkovaných případů Omicron byl pouze 7,02 na 1 procento populace.

Takže očkovaní měli (57,0/7,02 =) 8,12x vyšší pravděpodobnost, že budou infikováni Omicronem než neočkovaní v Německu.

Kochův institut ve své týdenní zprávě z 30. prosince nepředložil pravidelný přehled účinnosti vakcíny.

Účinnost vakcíny není ve skutečnosti měřítkem vakcíny, je měřítkem výkonu imunitního systému příjemce vakcíny ve srovnání s výkonem imunitního systému neočkované osoby.

Vakcíny údajně pomáhají rozvíjet imunitu tím, že napodobují infekci. Jakmile imitace infekce vyvolané vakcínou odezní, tělu zůstane zásoba „paměťových“ T-buněk a protilátek, které si budou pamatovat, jak s touto nemocí v budoucnu bojovat.

Když tedy úřady uvádějí, že účinnost vakcín časem slábne, ve skutečnosti tím myslí to, že výkon vašeho imunitního systému časem slábne.

Naštěstí jsme byli schopni pomoci Němcům s informacemi, které Koch Institut nedokázal vytvořit, jednoduše jsme pro ně provedli výpočet pomocí vzorce účinnosti vakcíny společnosti Pfizer.

Účinnost vakcíny = účinnost imunitního systému = (1-8,12)/8,12 = -7,12/8,12 = minus-87,7%.

Na začátku ledna 2022 tedy měli plně očkovaní Němci o 87,7% nižší imunitní odpověď než neočkovaní na Omicron.

To znamená, že průměrný Němec měl posledních 12,3% svého imunitního systému na boj s určitými třídami virů a určitými druhy rakoviny atd.

Zemřeli náhle, zapomeňte. Nejen Evropa má obrovskou nadúmrtnost obyvatel.

Nadměrná úmrtnost vyvolává obavy v Německu.

Další analýza ukázala, že průměrnému plně očkovanému Němci by degradace imunitního systému do konce ledna 2022 mohla klesnout o minus 100%.

Vzhledem k tomu, že údaje a počty obětí nadále vyvolávaly obavy veřejnosti, německá vláda se ocitla pod tlakem, aby situaci řešila.

Ve snaze potlačit rostoucí nepokoje vláda na konci ledna oznámila, že původní údaje byly „nesprávné“ a že v analýze došlo k „chybě“. Tvrdili, že plně očkovaní jedinci nejsou ohroženi rozvojem AIDS a že imunitní systém plně očkovaných nedegradoval v průměru na mínus 87%.

Mnozí však byli k těmto tvrzením skeptičtí a obvinili vládu, že se pokouší zakrýt pravdu. Kritici poukázali na to, že náhlá změna údajů bez jasného vysvětlení nebo transparentnosti vyvolala podezření ze zatajování.

Navzdory snaze německé vlády uklidnit veřejnost byly škody již způsobeny. Incident otřásl důvěrou veřejnosti ve vládu a farmaceutický průmysl a mnozí se divili, jaký skutečný dopad má očkování proti Covid-19.

Jak týdny plynuly, situace v Německu se stále zhoršovala.

Podle oficiálních údajů německé vlády do 49. týdne roku 2022 země utrpěla více než 102 000 úmrtí, což je ohromující nárůst z 27 292 nadměrných úmrtí hlášených ve 49. týdnu roku 2020.

To představovalo 276% nárůst nadměrného počtu úmrtí v roce 2022, a to navzdory zavedení vakcíny, která měla snížit úmrtnost kvůli údajné pandemii Covid-19.

Už jen tato čísla by měla veřejnost přimět k otázce, zda vakcína měla opačný účinek a zda se u plně očkovaných Němců skutečně do konce ledna 2022 rozvinul AIDS.

Vláda a farmaceutické společnosti budou samozřejmě nadále odmítat jakoukoli odpovědnost a trvat na tom, že vakcína je bezpečná a účinná.

Tato data však dokazují, že musíte zůstat skeptičtí a nadále vyžadovat další výzkum a vyšetřování důsledků prvního vydání experimentální mRNA genové terapie milionům lidí a příčinným souvislostem.

Protože jak počet obětí stále roste, ukázalo se, že něco není v pořádku a že je třeba plně pochopit skutečný dopad injekcí Covid-19.

Pokud injekce Covid-19 nezpůsobili AIDS na začátku roku 2022 a nenesou vinu na tom, že Německo zaznamenalo v roce 2022 nárůst 276% nadměrných úmrtí ve srovnání s rokem 2020, pak musí německá vláda vysvětlit veřejnosti, co se to proboha děje.

Sračka od Pfizeru ničí dětskou imunitu. Samozvaní odborníci by měli být potrestáni!

Covidové injekce způsobují VAIDS.

Stále přibývá důkazů, že „vakcíny“ Wuhanského koronaviru (Covid-19) způsobují, že se u příjemců všude rozvine AIDS.

Syndrom získaného selhání imunity vyvolaný vakcínou Covid-19 neboli VAIDS se zdá být jedním z nejvážnějších dlouhodobých nežádoucích účinků způsobených injekcemi. Injekce v podstatě časem ničí imunitní systém lidí a zanechávají je náchylné k infekcím všeho druhu.

Nejde ani tak o to, že účinnost injekcí časem klesá, jak někteří tvrdí, ale spíše o výkon imunitního systému. Injekce proti chřipce Fauci působí na imunitní systém takříkajíc jako smrtka.

Účinnost injekcí je negativní, pokud jde o imunitní ochranu, kterou poskytují. Data ukazují, že imunitní funkce podléhá čistému snížení po injekci, což je opak toho, co má dělat vakcína.

Účinnost vakcíny +50% by znamenala, že plně očkovaní jsou o 50% více chráněni proti Covid-19 než neočkovaní. Jinými slovy, plně očkovaní mají imunitní systém, který je o 50% lepší v boji proti Covid-19.

Ale účinnost vakcíny -50% by znamenala, že neočkovaní byli o 50% více chráněni proti Covid-19 než plně očkovaní. Jinými slovy, výkonnost imunitního systému očkovaných je o 50% horší než přirozená výkonnost imunitního systému neočkovaných. Proto vakcíny Covid-19 poškodily imunitní systém.

Průměrnému člověku, kterému byla podána dvojitá injekce, zbývá pouze 35% jeho imunitní funkce.

Agentura pro zdravotní bezpečnost Spojeného království (UKHSA) publikuje týdenní zprávu o sledování vakcín, která obsahuje údaje o „případech“, hospitalizacích a úmrtích podle stavu popichování za čtyři týdny. Tyto zprávy nadále ukazují, že nejhůře na tom jsou lidé plně očkovaní.

Nejnovější zpráva jasně ukazuje, že procento případů je nejnižší mezi neočkovanými a nejvyšší mezi očkovanými. Populace s trojitým popichováním zaznamenává dvojnásobný výskyt případů ve srovnání s neočkovanou populací, zatímco u populace s dvojnásobným pobodáním je zaznamenána trojnásobná četnost.

Tato data sama o sobě by měla hluboce znepokojovat i ty nejzapálenější zastánce vakcín.

Pomocí vzorce účinnosti vakcíny společnosti Pfizer Exposé zjistil, že skutečná účinnost boosterů je v průměru -183 procent. To je naprosto ohromující a velmi znepokojující.

Nejnižší účinnost vakcíny proti Covid-19 byla v průběhu ledna 2022 pozorována ve věkové skupině 40–49 v Anglii, zaznamenaná minus-209,4%, přičemž věková skupina 50–59 let nezůstala pozadu.

Údaje Spojeného království jdou ještě dále a ukazují, že plně očkovaní mají nyní negativní imunitní výkon. Průměrný dvakrát posílený člověk v Anglii je nyní na pouhých 35 procentech své normální imunitní kapacity, která v průběhu času stále klesá.

Nejhůře na tom je opět věková skupina 40–49 let, která se k 30. lednu snížila na -67,7 procenta. To dokazuje, že injekce covidu poškozují přirozenou imunitu lidí, která se postupem času stále zhoršuje.

Účinnost vakcíny proti Covid-19 v reálném světě proti úmrtí v Anglii mezi 3. lednem a 30. lednem 22. byla až -110,24% ve více než 80. letech, -97% u lidí ve věku 70-79 let a -98,14% v průměru u všech dospělých. starší 18 let.

U plně očkovaných starších osob se mezitím podle údajů již mohl rozvinout plnohodnotný VAIDS. Demografie ve věku 70–79 let nyní vykazuje imunitní výkonnost -49,2 procenta, zatímco lidé starší 80 let mají imunitní výkonnost -52,4 procenta.

V posledním týdnu končícím 21. ledna měli plně očkovaní statisticky dvakrát vyšší pravděpodobnost úmrtí na Covid-19 než neočkovaní.

Pro překlad originálních textů byl často použitý automatický překladač, a to bohužel nemusí být přesné a někdy ani čitelné. Původní informace najdete v uvedených zdrojích.

Zdroje a další informace:

Getting vaccinated for covid four or more times results in near-complete collapse of the immune system, bombshell study finds

Covid “vaccines” cause AIDS: proof

NEJM study confirms that covid jabs destroy natural immunity

Covid Vaccine Destroys Natural Immunity, NEJM Study Shows

Pre-exposure to mRNA-LNP inhibits adaptive immune responses and alters innate immune fitness in an inheritable fashion

STUDY: Surviving covid produces lasting natural immunity (unlike fake “vaccine” immunity)

Effects of Vaccination and Previous Infection on Omicron Infections in Children

BREAKING via ALEX BERENSON: New Chinese Study Shows that More than Four COVID Jabs Produced Near Complete Collapse of Immune System in Mice

Extended SARS-CoV-2 RBD booster vaccination induces humoral and cellular immune tolerance in mice

VERY URGENT: After four shots, Covid jabs sharply REDUCED immune function in mice

German Government data confirms the COVID Vaccinated did develop Acquired Immunodeficiency Syndrome in Jan. 2022 & it caused 102k Excess Deaths over the year; a 276% increase on Deaths in 2020

Official German Government data suggests the Fully Vaccinated will develop Acquired Immunodeficiency Syndrome by the end of January 2022

INVESTIGATION: The Covid-19 Vaccines cause AIDS; here’s all the evidence…

As covid injections spread autoimmune disease and “VAIDS,” media pivots to incoming AIDS “vaccine” that will only accelerate the vaccine genocide

0 0 hlasy
Article Rating
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Nejčtenější

0
Budu rád za vaše názory, prosím komentujte.x
Přejít k navigační liště