Na demontáž demokracie, zdá sa, stačí málo. Aj ochorenie, ktorého smrtnosť už prestávame rátať v desatinách percent, ale skôr v stotinách.

Plošné očkovanie, najmä mladej produktívnej populácie bez chronických zdravotných problémov, bolo sporné už pri delta mutácii koronavírusu, hoci ho viac odborníkov pre istotu odporúčalo, ako a priori zavrhovalo.

Príchod a následná rýchla dominancia variantu omikron však dôvody na skepsu ešte posilnili. Reč je nielen o zásadne priaznivejších parametroch tejto juhoafrickej mutácie, ale aj o zotrvačnom podávaní starších vakcín, ktoré na jej potlačenie zatiaľ ani nie sú prispôsobené.

O to viac zaráža, že práve v tejto situácii v Rakúsku nadobudol platnosť dlho diskutovaný zákon o plošnom povinnom očkovaní celej populácie nad 18 rokov. Prezident ho podpísal len pred pár dňami. Pôvodný návrh legislatívy hovoril dokonca o povinnom očkovaní 14+. Za nesplnenie povinnosti hrozí občanom v správnom konaní pokuta až do výšky 3 600 eur.