Obzvlášť v Haliči, v poľskej aj ukrajinskej časti, vidieť na rázcestiach často ľudovú sošku sediaceho Krista. Poľsky sa mu hovorí Chrystus Frasobliwy, Kristus ustarostený. Sú to väčšinou dojemné dielka, čím primitívnejšie, tým pôsobivejšie.

Kristus je zbičovaný, unavený a utrápený, plný krvavých rán na holom tele, na hlave má už tŕňovú korunu. Čaká ho ešte pribitie na kríž, ale tesne predtým mu jeho mučitelia dovolili si na chvíľu sadnúť.

A tak tá postavička sedí, hlavu si podoprel dlaňou a odpočíva. Odpočíva a myslí na ľudstvo pochabé, večne zmätené a blúdiace. Možno mu aj napadne, či mu to za to stojí – sa za nich, za tú čeliadku, vydať a zomrieť na kríži, na ktorý ho o chvíľu položia drábi.

Bola Veľká noc, keď si niektorí ľudia túto epizódu pripomenuli. Stav sveta núti človeka zložiť si hlavu do dlaní. Kam sa ľudstvo dopracovalo, kam sa dopracovalo kresťanstvo? K hlave v dlaniach… Ako mal teraz tak často pápež František. Veď aj ten ešte pred pár rokmi veselý pápež je unavený a vyčerpaný. Je to starý človek, podobne ako boli na konci pontifikátu jeho dvaja predchodcovia – Ján Pavol II. a Benedikt XVI. Bolia ho kolená, ťažko vstáva a sadá si, pohybuje sa so zrejmou námahou.

(viac…)