Pápež František po mesiaci modlitieb za mier zveril Rusko a Ukrajinu Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Varoval, že viac zbraní a sankcií nie je odpoveďou na aktuálnu vojnu. Tá ukazuje starú logiku moci.

Pápež František zasvätil Rusko a Ukrajinu Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Modlil sa za ukončenie vojny na východ od Slovenska a sťažoval sa, že „zrádzame sny pokoja národov a nádeje mladých“ a „premrhali sme pokoj“. Podľa pontifika sme sa „nakazili lakomstvom, uzavreli sa do nacionalistických záujmov“, zatiaľ čo sme živili agresivitu a zhromažďovali zbrane:

„My teda, Matka Božia a Matka naša, slávnostne zverujeme a zasväcujeme tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu seba samých, Cirkev i celé ľudstvo, a zvlášť Rusko a Ukrajinu. Prijmi tento náš úkon, ktorý konáme s dôverou a s láskou, daj, nech skončí vojna, sprostredkuj svetu pokoj. Súhlas, čo vytryskol z tvojho Srdca, nech otvorí brány dejín Kniežaťu pokoja; dôverujeme, že znova, skrze tvoje Srdce, nastane pokoj. Tebe teda zasväcujeme budúcnosť celej ľudskej rodiny, potreby a očakávania národov, úzkosti a nádeje sveta.“

V homílii počas slávnosti pápež pripomenul, že zasvätenie cirkvi, celého ľudstva a osobitne ukrajinského a ruského národa nie je čarovná formulka, ale duchovný úkon:

„Je to gesto úplného odovzdania sa detí, ktoré sa v súženiach tejto krutej a nezmyselnej vojny, ktorá ohrozuje svet, utiekajú k Matke. Ako deti, keď sú vyľakané, idú k mame plakať, hľadať ochranu. Utiekame sa k Matke odovzdávajúc do jej srdca strach a bolesť i nás samých. Vkladáme do toho čistého, nepoškvrneného srdca, v ktorom sa odráža Boh, vzácne poklady bratstva a pokoja, všetko, čo máme a čím sme, aby nás ona, Matka, ktorú nám Pán dal, chránila a opatrovala“.

(viac…)