Zásadné zmeny často začínajú pozvoľna. Krok po kroku, salámovou metódou. Je to čas na psychologickú prípravu. Čas na to, zvyknúť si na zmenu, ktorá mení štýl, ktorý sa donedávna bytostne presadzoval.

Presne týmto štýlom teraz Európska únia dochádza (a bude dochádzať) k precitnutiu, že skončil trh s elektrinou, o ktorého presadzovanie a trestanie zásahov, ktoré ho narušovali, sa niekoľko rokov snažila. Výsledkom bude, že z elektriny sa v jednotlivých krajinách postupne nestane tovar, ale akýsi druh „verejnej služby“ s regulovanou cenou. Akou je dnes voda či kanalizácia. Tí, ktorí snívali o jednotnom európskom trhu s elektrinou a zároveň o bezemisnej ekonomike, to chceli inak. Ale dopadne to presne takto. Tie dva sny a ciele sú totiž navzájom nezlučiteľné.

Čo je príčinou

Trh s elektrinou v Európe nezabila geopolitická situácia a stret s Rusom, ktoré je pre niektoré štáty Európy ropnou farmou. Zabíja ho regulácia, ktorou sa Európa na ceste k bezemisnej ekonomike snaží trh zošnurovať. Tá ženie cenu elektriny do výšin, ktoré sú pre členské krajiny, ktorých vlády sú na rozdiel od európskych inštitúcií zodpovedné voličom, neudržateľné.

Trh s elektrinou v Európe mal fungovať na princípe, že cenu fakticky určuje v danej chvíli ten najdrahší druh energie. Vychádzalo to z priorít, keď prednosť pri nákupoch majú drahé obnoviteľné zdroje, ktoré musí zákazník fakticky dotovať. Aj my máme na faktúre prirážku za obnoviteľné zdroje.

Keď cena niektorého druhu energie vystrelí, ide hore celý trh. A pretože je už nejaký čas veľmi drahý plyn, ťahá nahor aj cenu elektriny. Sú medzi sebou pevne prepojené, pretože mnoho krajín na čele s Nemeckom využíva plyn ako záložný zdroj pre tie obnoviteľné. Keď nesvieti a nefúka, ide sa na plyn.

Preto sú aktuálne ceny energií v Európe rekordné. Preto sa čoraz viac krajín fakticky od trhu odpája a začína cenu elektriny regulovať. A Európska komisia, fungujúca ako obranca voľnej súťaže bez štátnych zásahov na trhu s elektrinou, akási obdoba protimonopolného úradu, zrazu tie štátne zásahy povoľuje. Mlčky už nejaký čas pristupuje na to, že trh končí.

Kto reguluje ceny